Akademie 3. věku

08.10.2018 16:02

Zveme Vás všechny na další letošní cestovatelskou přednášku manželů Vackových.

Jsou cestovatelé a schopní autoři poutavých cestopisných knih, které máme všechny u nás v knihovně.

Tentokrát budeme cestovat po jihoamerickém kontinetě.