BUBNOVÁNÍ S DĚTMI

11.09.2018 14:03

O tom, že hudba je něco nádhérného není třeba diskutovat, ale zvuky jsme obklopeni celý život.

Zkusme se tedy nechat provézt příběhem zvuků a bubnování.