Kavárnička pro seniory

21.01.2019 00:00

Dny jsou stále krátké a večery dlouhé, proto aby na Vás 

nepřišly zimní chmury, máme lék. Naši kavárničku.

Poprvé jsme se  setkali ve čtrtek 17.1.2019

V úterý 12.2.2019 v 16.00h. bude další kavárnička, opět bude připravený zábavný kvíz.

Bude čas jen tak povídat.

Pokud si ještě přineseme něco dobrého na zub, bude to ještě příjemnější.

Káva, čaj a voda jsou pro Vás připraveny.

Na již druhé  setkání se těší vaše knihovnice p. Vybíralová a p. Svobodová.