BOX NA VRACENÍ KNIH

11.08.2023 14:40

MNOZÍ Z VÁS UŽ ZAREGISTROVALI, ŽE PŘED VCHODEM DO NAŠÍ KNIHOVNY

STOJÍ ZELENÁ BEDNA. NENÍ TO LEDAJAKÁ BEDNA, JE TO BEDNA NA VRACENÍ 

KNIH. KNIHY SE TAM VRACÍ V DOBĚ, KDY JE KNIHOVNA ZAVŘENÁ.

Zpět