Kontakt

Městská knihovna, kulturní a informační centrum Koryčany
Náměstí 152
768 05 Koryčany

Tel.: 573 376 031

E-mail: knihovna@korycany.cz

Výpůjční oddělení: sluzby.knihovna@korycany.cz

Knihovnice: Ilona Vybíralová

Administrativní pracovník : Jana Svobodová

Administrativní pracovník pro kulturu: Tomáš Wlach