KNIHOVNA JE OTEVŘENÁ

 
  1. v provozovně nesmí být více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; 
  2. zákazníci musí dodržovat vzdálenostech 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
  3. dezinfekční prostředky jsou umístěny u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  4. je zajištěná informovánost zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, 
  5. zajisťujeme maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,     

    

  

 

 


Vyhledávání v katalogu