MAKER SPACE

MAKER SPACE- Makerspaces (česky tvořivé prostory) jsou fyzická místa, kde se shromažďují lidé za účelem sdílení zdrojů, vědomostí, společné práce na projektech a navazování konexí v rámci společných zájmů o tvůrčí činnost.

U nás v knihovně jsme díky projektu Ministerstva kultury České republiky VISK 3 

vytvořitili také prostor pro setkávání tvůrčích zvídavých čtenářů.

Vyzkoušet něco nového se vždycky vyplatí.

Můžete za pomocí malých včeliček robotů vyzkoušet jednoduché programování.

Ozobot  ještě menší robot má své vlastní puzzle ze kterých vytvoříte jeho dráhu podobně jako autodráhu pro auta.