CENÍK SLUŽEB MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KORYČANECH PLATNÝ OD 1.3.2016

SMLUVNÍ CENY A NÁHRADY

Roční registrace čtenářů

* dospělí                            40,-Kč

*studenti, senioři                20,-Kč

*děti do 15 let                    20,-Kč

*senioři a držitelé ZTP mají registraci zdarma


Další možnosti výpůjček

-   MVS z jiné knihovny + cenastanovená požadovanou knihovnou do 5kg     100,-Kč

    (úhrada poštovného 2x50,-Kč)

Sankční poplatky - (upomínky) - upozornění se neposílá poštou, čtenářům s poskytnutou

emailovou adresou pouze elektronicky.Případně formou sms zprávy.Čtenář je povinnen si dobu výpůjčky

sledovat sám nebo pomocí svého čtenářského konta elektronicky přes webové stránky knihovny.


1.upomínka                                         20,-Kč

2.upomínka                                         30,-Kč

3.upomínka                                         45,-Kč

4. upomínka                                        60,-Kč

ztráta legitimace                                  20,-Kč

INTERNET JE PRO VŠECHNY ČTENÁŘE I NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY ZDARMA

Kopírovací služby + tisk na počítačové tiskárně i z extérního nosiče černobíle:

1 strana A4(text)                                 2,-Kč

1 strana A4(obrázek)                           5,-Kč

1 strana A4(text i obrázek)                   3,-Kč

kopírování barevně -  předloženého tištěného originálu nikoli z extérního nosiče

1 staranaA4 (text)                              2,-Kč

1 strana A4 (obrázek)                         6,-Kč

1 stranaA4 (text i obrázek)                  5,-Kč


Laminovací služby

1 list A4                                            7,-Kč


Náhrada škod

při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou

přímo nebo zanedbáním povinností ve smyslu ustanovení občanského zákoníku

 / část VI, hlava II, §420-424 a §442-443/.

O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí dle Knihovního řádu Městské knihovny v Koryčanech.

článek 8, bod 3,4,5.